Att köpa en campingstuga

Fram till ungefär 1960-talet var det vanligt att det uppfördes stugbyar för arbetarfamiljer. Ibland var det arbetsgivarna som uppförde dessa, ibland var det fackliga organisationer eller andra som på olika sätt engagerade sig i arbetarrörelsen, exempelvis förmögna mecenater, som stod för pengarna.

Ett av de mest kända exemplen är Årsta havsbad, beläget i Haninge kommun söder om Stockholm. Denna anläggning, som idag omfattar 800 hus och stugor, grundades av HSB. Tanken var att även de arbetare som bodde i Stockholms innerstad skulle få möjlighet att hyra eller äga sommarstugor nära havet. Kostnaderna kunde hållas nere genom att HSB sålde serietillverkade stugor med olika standard till självkostnadspris. Ju mer arbete köparen kunde göra själv, desto lägre blev kostnaden för stugan.

Samhället som byggdes upp hade ett torg som mittpunkt, där det fanns flera affärer, bageri, postkontor och en marknad där fiskare och lantbrukare kunde sälja sina produkter. Det arrangerades även lägerskola för barnen.

Årsta havsbad är idag ett populärt sommarstugeområde, men det var länge sedan det öppnade en liknande anläggning i Sverige. Åtminstone var det ovanligt fram till åren efter millenieskiftet.

Bocamp

Företaget Bocamp erbjuder campingstugor som ägs som bostadsrätter. Detta innebär att det finns ett företag som sköter en stor del av skötseln. Stugorna säljs för det mesta möblerade, så köparen behöver inte bekymra sig om det heller.

Priset på stugorna varierar från 100 000 upp till ungefär 700 000 kronor. Det innebär att de dyraste stugorna kostar mer än ett torp i ett lite mindre attraktivt läge. Stugorna har dock alltid modern standard, och man behöver inte vara rädd för att råka ut för rötskador eller liknande. De ligger dessutom alltid i semesterbyar, vilket gör att de står under grannarnas uppsikt, och risken för inbrott är därför låg.

First Camp har anläggningar från Luleå i norr till Malmö i söder, och det öppnar ständigt anläggningar i nya delar av landet. Precis som när Årsta havsbad öppnade ger Bocamp möjlighet att köpa en sommarstuga till ett mycket fördelaktigt pris.

Scroll to top